Phòng Covid - Thực hiện trách nhiệm với bản thân và cộng đồng

💗Bộ Y tế kêu làm gì thì làm nấy

500 anh em cùng thay đổi avatar frame để kêu gọi phòng chống Covid.

Link thay ảnh avatar frame vào đại diện trên facebook

💗Thông điệp 5K

Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

💗Tờ khai y tế

Link Thực hiện khai báo y tế

💗Ứng dụng khai báo y tế NCOVI

Download iOSAndroid

 

Ảnh: Bộ Y tế

popup

Số lượng:

Tổng tiền: