Cần bao lâu để protein hấp thu hoàn toàn trong cơ thể?

How long does protein take to digest in our intestines?
Tạm dịch: Cần bao lâu để protein hấp thu hoàn toàn trong cơ thể?

popup

Số lượng:

Tổng tiền: