Chúng ta có thể lọc bỏ những chất có hại cho cơ thể ( cholesterol, chất béo, chất bột đường và những chất có hại khác) và chỉ lấy vào protein từ thức ăn có nguồn gốc động vật hay không?

If we could filter the protein and remove cholesterol, fat, carbohydrate & all of the things that are bad to us, can we still consume protein from the animals?

Tạm dịch: Chúng ta có thể lọc bỏ những chất có hại cho cơ thể ( cholesterol, chất béo, chất bột đường và những chất có hại khác) và chỉ lấy vào protein từ thức ăn có nguồn gốc động vật hay không?

popup

Số lượng:

Tổng tiền: