Đựng thực phẩm vào túi gì đây?

 

Mọi người vẫn hay nghĩ rằng không đựng thực phẩm trong túi ni lông thì biết đựng vào đâu? Giải pháp đã có và chỉ cần bạn áp dụng.

Hãy xem bức ảnh này và bạn sẽ thấy câu trả lời thôi nhé.

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: