Nature Zen và Eco Cert Certified

Tổ chức chứng nhận hữu cơ nổi tiếng trên thế giới, được thành lập năm 1991 bởi hội đồng nông học Pháp nhằm thiết lập những tiêu chuẩn và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Vào năm 2002, ECOCERT đưa ra hệ thống tiêu chuẩn cho mỹ phẩm hữu cơ và tự nhiên, theo đó các thành phần sẽ là nguyên liệu tái tạo được, vỏ bao bì phải tự phân huỷ hoặc tái chế được. Các loại mỹ phẩm hữu cơ đạt tiêu chuẩn ECOCERT phải có ít nhất 95% thành phần nguồn gốc từ thực vật,  ít nhất 10% thành phần nguồn gốc từ nông nghiệp hữu cơ. Còn mỹ phẩm tự nhiên cần có 50% thành phần hữu cơ và ít nhất 5% thành phần nguồn gốc từ nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức ECOCERT kiểm tra khoảng 70% các ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ tại Pháp và 30% trên toàn thế giới.

 

Đạt chứng nhận ECOCERT

popup

Số lượng:

Tổng tiền: