Phân biệt Phân hủy sinh học và Tự hủy sinh học

 

BIODEGRADABLE vs COMPOSTABLE
⚠️🔎Biodegradable - Phân hủy sinh học
Những sản phẩm nhựa có gắn Biodegradable có thể phân hủy sinh học, nhưng vẫn chỉ là phân rã thành những mảnh nhỏ hơn, không thực sự trở về với đất, không thể bị chuyển hóa bởi vi sinh vật.

⚠️🔍OXO-Biodegradable - Tự hủy sinh học
Những sản phẩm nhựa có gắn OXO-Biodegradable nhờ vào phụ gia kim loại được thêm vào để tăng tốc độ phân hủy bởi ánh nắng mặt trời, nhiệt hoặc sức ép cơ học. Quá trình này phân rã các sản phẩm nhựa thành vi nhựa, và bản chất vẫn là nhựa.

♻️Compostable - Phân hủy hoàn toàn thành phân ủ
Quá trình phân hủy sinh học compostable tạo ra CO2, nước, hợp chất vô cơ và sinh khối, không để lại những cặn bã (có thể nhận thấy hoặc gây hại môi trường).
Compostable là khái niệm tối ưu nhất của một túi tự hủy sinh học và thân thiện môi trường.

Nguồn: Gov.au

popup

Số lượng:

Tổng tiền: