HEALTHY 365
QUY ĐỊNH THẢO LUẬN 

(Áp dụng cho thành viên tham gia HEALTHY 365)
Bạn cần đọc, hiểu, và thực hiện theo đúng QUY ĐỊNH THẢO LUẬN tại HEALTHY 365 sau đây - Áp dụng cho kênh truyền thông của HEALTHY 365 để cùng nhau tạo những giá trị sâu sắc, cùng nhau phát triển sự thịnh vượng toàn phần.

I. ỨNG XỬ MẠNG XÃ HỘI

CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM
Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm trong quá trình tham gia HEALTHY 365 với sự đồng ý của Admin.

TỬ TẾ VÀ YÊU THƯƠNG
Cùng nhau tạo môi trường trao đổi thân thiện. Tôn trọng những người bạn. Đóng góp ý kiến nhã nhặn.

TRÁCH NHIỆM
Bạn là người chịu trách nhiệm cả về phương diện cá nhân và phương diện pháp lý với những đóng góp, chia sẻ của bạn.

TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN
Tôn trọng Bản quyền và Quyền Tác giả là bắt buộc. Cần trích dẫn nguồn rõ ràng cho nội dung bạn chia sẻ, thẩm định thông tin đúng, không nhằm mục đích thương mại. Bao gồm, không giới hạn: hình ảnh, bài viết, video.
VD: Không up clip trực tiếp mà nên chia sẻ từ link gốc của clip.

TÔN TRỌNG TIẾNG VIỆT VÀ CÁC NGÔN NGỮ KHÁC
Là nét đẹp ngôn ngữ mà chúng ta cần gìn giữ và phát triển tiếng Việt, tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác. Hãy thực hành:
Sử dụng câu từ cô đọng, súc tích
Viết đầy đủ dấu âm đúng ngữ pháp và đúng chính tả.
Không viết tắt.

KHÔNG CHÍNH TRỊ HOẶC TÔN GIÁO
Yêu cầu nội dung bạn chia sẻ không đề cập đến các vấn đề chính trị, tôn giáo.

TÔN TRỌNG THUẦN PHONG MỸ TỤC VIỆT NAM
Giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Không đề cập những vấn đề về giới tính, tình dục, hoặc trái với văn hóa người Việt,...

QUYỀN ADMIN
Chỉ Admin được quyền đưa ra những thông báo hoạt động mở rộng của nhóm HEALTHY 365. 

Admin có toàn quyền chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ nội dung chia sẻ của bạn nếu nội dung không phù hợp với quy định của QUY ĐỊNH THẢO LUẬN của HEALTHY 365), hoặc mời bạn rời khỏi nhóm  vĩnh viễn nếu bạn không tuân thủ quy định.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Nếu phân phát nội dung hoặc thêm các nhận định, bạn cho phép HEALTHY 365 sửa đổi, sao chép, phân phát, tạo các phiên bản phát sinh và công bố nội dung này dưới mọi hình thức và phương tiện truyền tải mà  HEALTHY 365 lựa chọn. Bạn tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình trên trang. Các vi phạm sau đây (bao gồm nhưng không giới hạn) có thể dẫn đến việc chấm dứt khả năng truy cập của bạn vào trang:

  • Truyền tải, công bố hoặc tiếp tay cho việc phân phát nội dung bất hợp pháp, phỉ báng, có hại, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, xúc phạm về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc tôn giáo, thô tục, khêu gợi, khiêu dâm, làm mất danh dự hoặc có thể bị phản đối.
  • Quấy rối, đe dọa, gây cản trở hoặc quấy rầy người dùng khác dưới hình thức không mong muốn.
  • Công bố hoặc truyền tải mọi dữ liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lăng mạ.
  • Mạo nhận người khác. Bạn không được phép mạo nhận người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân nào khác.
  • Cố đánh cắp mật khẩu của người dùng khác.
  • Công bố mọi tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi.
  • Lôi kéo thành viên khác tham gia hoạt động không thuộc HEALTHY 365.
  • Tải lên vi rút, phần mềm gián điệp hoặc chương trình phần mềm có hại hoặc độc hại khác.

HEALTHY 365 có quyền xóa nội dung bất cứ lúc nào hoặc gỡ tài khoản của bạn ra khỏi trang mà không cần thông báo trước đến bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi nội dung vi phạm các tiêu chuẩn này. HEALTHY 365 không chịu trách nhiệm về mọi tài liệu có thể bị phản đối mà bạn có thể gặp phải trong khi tham gia HEALTHY 365.


Chân thành cám ơn!
Trân trọng.
HEALTHY 365
www.healthy365.vn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: