ECO Vietnam Group đang xây dựng và vận hành hai thư viện cộng đồng EVG ở hai tỉnh Trà Vinh và Lâm Đồng theo triết lý giáo dục mới, để hỗ trợ cho sự tiếp cận các chương trình giáo dục tiến bộ chất lượng cho trẻ em vùng nông thôn, góp phần vào sự phát triển bền vững thông qua con đường giáo dục.

Thư viện cộng đồng EVG ở xã Phong Thạnh (link), huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh – một trong những xã nông thôn khó khăn ở miền Tây, được tổ chức ECO Vietnam Group được lên kế hoạch xây dựng và vận hành từ năm 2015  đến năm nay, phục vụ cho cộng đồng trên 15,000. 30% là người dân tộc Khmer.

Thư viện cộng đồng EVG ở xã Gia Bắc (link), huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một xã rất khó khăn nằm biệt lập tại một ngọn núi với trên 3,000 người. 97% là người dân tộc K’Ho với điều kiện sống và tiếp cận giáo dục còn hạn chế. Thư viện bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2020 theo mô hình của thư viện cộng đồng EVG tại Phong Thạnh

CÁC GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG EVG

  • Giai đoạn 1: ECO Vietnam Group lên ý tưởng phát triển và xây dựng thư viện. EVG thảo luận và thuyết phục sự đồng hành của chính quyền địa phương và cộng đồng nơi xây dựng.
  • Giai đoạn 2: Chạy thử nghiệm chương trình giáo dục tại thư viện: mượn trả sách, trò chơi  giáo dục; và thực hiện khảo sát để tìm hiểu những hạng mục phụ cần thiết khác.
  • Giai đoạn 3: ECO Vietnam Group xây dựng các hạng mục phụ trợ cho thư viện cộng đồng: sân chơi,và vườn hoa, chỗ ăn ở cho tình nguyện viên…ECO Vietnam Group xây dựng một số mô hình về giáo dục STEM và tin học thông qua các hợp tác.
  • Giai đoạn 4: Tiến hành kêu gọi cộng đồng đóng góp cho quỹ hoạt động của thư viện để thư viện có thể có đầy đủ cơ sở vật chất để có thể  hoạt động và quản lý hiệu quả trong.

Tài khoản xem sao kê (chi tiết Thu và Chi): click vào link bên dưới
https://thiennguyen.app/user/1441373885747429376

BA MỤC TIÊU CHÍNH MÀ THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG HƯỚNG TỚI
1. Xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh cũng như cung cấp các cơ sở vật chất cần thiết và cơ hội giáo dục bình đẳng cho việc phát triển các em cả về thể chất, tư duy lẫn tinh thần.

2. Nâng cao kiến thức, nhận thức cho người dân địa phương về các vấn đề xã hội, giáo dục, y tế và sản xuất. Hỗ trợ xây dựng và giới thiệu các mô hình kinh doanh sản xuất tiến bộ, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống cho người dân ở địa phương, nâng cao năng lực ứng phó tốt với biến đổi khí hậu.

3. Là cánh cửa đón nhận và kết nối các kiến thức của thế giới, liên kết với các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cho các dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau như xã hội, văn hoá, kinh tế, đời sống ở địa phương. Hằng năm, thư viện chào đón nhiều đoàn tình nguyện từ các trường đại học và doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động tại thư viện: hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh địa phương; các buổi giao lưu, hội thảo nhằm cung cấp kiến thức cho người dân,…

Nguồn: Thư viện cộng đồng EVG

popup

Số lượng:

Tổng tiền: