Việt Nam Tái Chế là gì?

Việt Nam Tái Chế là chương trình thu hồi & xử lý, tái chế rác thải điện tử miễn phí do các nhà sản xuất thiết bị điện tử khởi xướng nhằm tuân thủ Quyết định 16 về thu hồi sản phẩm thải bỏ.

Tất cả các thiết bị đã qua sử dụng được thu hồi thông qua chương trình này sẽ được xử lý an toàn nhằm đạt được tỉ lệ thu hồi tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo một quy trình xử lý rác thải điện tử chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn theo các quy định của luật môi trường.

Xem chi tiết về hoạt động của Việt Nam Tái Chế.

HÀNH ĐỘNG XANH CÙNG HEALTHY 365

Bỏ rác thải điện tử đúng nơi bằng cách liên hệ Việt Nam Tái Chế để được hướng dẫn đăng ký và lịch thu hồi tận nơi.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: